Lidmaatschap

Contributie Senioren

Op de algemene leden vergadering van 13 maart 2024. is de contributie voor 2024 vastgesteld.

Voor 2024 is de contributie als volgt:

 • Seniorleden EUR 210,-
 • Studerende seniorleden EUR 75,-

Lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd na aanmelding als lid van VTP. Tennislessen (senioren) worden apart berekend door de tennisschool.

Men wordt senior per 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt. Voor 2024 betekent dat dus geboortejaar 2006.

Studerende leden zijn leden die studiefinanciering ontvangen. Om deze “studentenkorting” te verkrijgen dient men ieder jaar (ten tijde van contributiebetaling) een kopie van een verklaring van studiefinanciering van het IBG te overleggen aan de ledenadministratie. Deze kan worden afgegeven bij de ledenadministratie Zutphenseweg 40 of in de groene bus in de kantine.

De contributie wordt via automatische incasso betaald en het betaalverzoek wordt medio maart aangeboden via Clubcollect. Er kan in twee termijnen betaald worden. Alle contributiebetalingen dienen per bank te geschieden. (Dus niet contant.)

Bij meerdere gezinsleden ook graag aangeven wie er welke vrijwilligersactiviteiten verricht.

Contributie Junioren

 • Juniorleden t/m 8 jaar  - Geboortejaar 2017 en later
  • GRATIS  (exclusief lessen)
 • Juniorleden vanaf 9 jaar - Geboortejaar 2006 t/m 2016 
  • Pakket A
   1x les per week in een groep van 6 tot 8 kinderen
   32 weken per jaar € 30,00,- per maand 
  • Pakket B
   1x les per week in een groep van 4 tot 6 kinderen
   32 weken per jaar € 40,00,- per maand
  • Pakket C
   2x les per week in een groep van 6 tot 8 kinderen
   32 weken per jaar € 50,00,- per maand
  • Pakket D
   2x les per week in een groep van 6 tot 8 kinderen voor competitie spelers
   32 weken per jaar € 45,00,- per maand
  • Contributie zonder lessen
   €75- per jaar

De pakketten A t/m D zijn berekend op een 10 maandelijks termijnen (juli en augustus niet). Het is voor 1 kalenderjaar en de betaling verloopt via de vereniging middels een automatosche incasso.

Contributie voor juniorleden is verschuldigd met ingang van het kalenderjaar dat hij of zij 9 jaar wordt! Voor 2024: geboortedatum in 2016 als begin.

Men wordt senior per 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt. Voor 2024 betekent dat dus geboortejaar 2006.

Beëindiging lidmaatschap

Leden die besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen, dienen dit uitsluitend schriftelijk en uiterlijk vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie ([email protected]).

Na 1 december bent u administratie- en bondskosten verschuldigd (€25,-), terwijl na 1 januari het gehele jaar betaald moet worden.

Tussentijds kan het lidmaatschap niet worden beëindigd. Indien geen opzegging wordt ontvangen volgt stilzwijgend verlenging van het lidmaatschap.

KNLTB-tennispas

De tennispas die u krijgt uitgereikt via de ledenadministratie is niet alleen het bewijs van lidmaatschap van V.T.P. maar ook van de KNLTB. U moet deze pas altijd kunnen overleggen bij competities en toernooien die worden georganiseerd in samenwerking met de KNLTB.

Bij onze vereniging wordt de pas gebruikt voor het reserveren en afhangen van de banen.

Bij verlies zijn duplicaten van de pasjes uitsluitend door de ledenadministratie (tegen betaling) bij de KNLTB te bestellen. De kosten van zo'n pas komen op € 10,–. Op verzoek kunt u een noodpasje krijgen, die u weer zult moeten inleveren om de KNLTB-duplicaatpas in uw bezit te krijgen. Er komen nog wel eens vragen over de pasjes en de contributies etc. Hieronder nog eens alles op een rijtje :

Het verenigingsjaar, dus de geldigheid voor het spelen op de banen, loopt van 1 januari t/m 31 december.

Afzeggingen moeten eind december bij de KNLTB binnen zijn (dat is o.a. de reden dat er voor 1 december bij de vereniging opgezegd moet worden)

Tot de uitreiking van de nieuwe pasjes dient u nog gebruik te maken van het pasje van het afgelopen jaar.

Op de ledenvergadering worden de nieuwe contributiebedragen aangenomen.

Het komt nogal eens voor dat er wordt getennist zonder de baan af te hangen en de klok in te stellen. Het afhangen van de banen met een geldig pasje is verplicht, ook al is het niet zo druk op de baan. Na u kunnen er meerdere tennissers komen en dan kan men niet zien wie er het eerst afgehangen moet/kan worden. Let hier dus op.

Ouder-Kind-Pas

Er bestaat bij VTP een Ouder-Kind-Pas. De Ouder-Kind-Pas is bedoeld voor ouders van kinderen (die lid zijn van VTP) van de basisschool, om samen met hun kind een balletje te kunnen slaan. Er kan iedere dag getennist worden (behalve tijdens competitie dagen en toernooien) tot 19.00 uur. De kosten daarvan zijn €75,- per ouder.

OldStars lidmaatschap

10 OldStars tennislessen onder leiding van Loet Baard & 6 maanden onbeperkt tennissen op het Vordens Tennispark   

 • Volledig lidmaatschap + 10 lessen € 165,-     
 • Periode 1-1 t/m 30/6 of 1-7 t/m 31-12

10 OldStars tennislessen onder leiding van Loet Baard & 6 maanden beperkt (tijdens OldStars uren) tennissen op het Vordens Tennispark 

 • OldStars lidmaatschap + 10 lessen € 120,
 • Periode 1-1 t/m 30/6 of 1-7 t/m 31-12

Zomer Challenge lidmaatschap

Het is mogelijk om voor 3 maanden, nl. juni, juli en augustus als zomerlid ingeschreven te worden. 

De Kosten voor de Zomer Challenge incl. 3 trainingen zijn:

 • €44,95 voor volwassenen
 • €29,95,- voor jeugd t/m 17 jaar

Winterlidmaatschap

Het is mogelijk om voor 6 maanden, nl. oktober t.m. maart als winterlid ingeschreven te worden. De kosten daarvan zijn €110,-.

U kunt voor alle soorten lidmaatschap een aanmeldingsformulier aanvragen bij:

Marjolein Jansen
e-mail: [email protected]