Bestuur

Het bestuur van de vereniging het Vordens Tennispark bestaat uit een 7-tal leden en komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om de lopende zaken met elkaar te bespreken en besluiten te nemen. Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied.

Zo hebben we naast een voorzitter, penningmeester en een secretaris een bestuurslid jeugdzaken, parkonderhoud en beheer, ledenadministratie en ICT/automatisering/AVG.

Elk jaar rond februari/maart vindt de Algemene Ledevergadering (ALV) plaats voor alle leden waarin het bestuur zich verantwoordt over het gevoerde beleid en er besluiten worden genomen over zaken die de gehele vereniging aangaan en waarover volgens onze algemene voorwaarden een besluit moet worden genomen door de ALV.

Contact:

Voorzitter 
Cees van Voskuilen [email protected]

Vicevoorzitter & jeugdzaken
Marloes Brandenbarg [email protected]

Secretaris
Frédérique Olthaar [email protected]

Penningmeester 
Hanneke Jansen van den Berg [email protected]

Ledenadministratie
Marjolein Jansen - [email protected]

Parkonderhoud & beheer
Wim Lentink [email protected]

ICT & AVG
Rogier Oonk - [email protected]